Schaalbaarheid

Verbeterpunt 7:

Voorkom overcapaciteit door een betere schaalbaarheid


‘Oversized, overpriced & overcooled’ is een veel gehoorde typering van de huidige generatie datacenters. Dit is het gevolg van aannames tijdens het ontwerp, de fasering van de groei van de IT-apparatuur en de gangbare bouwwijze van een datacenter. De koelinstallatie wordt traditioneel op zaalniveau ontworpen, geïnstalleerd en bedreven. Als de koelvraag achterblijft bij de verwachtingen, leidt dit tot overcapaciteit  en zijn er nauwelijks mogelijkheden dit nog te corrigeren. Het impliceert onnodig hoge investeringen en een onnodig hoog beslag op de netcapaciteit. Dit is te voorkomen door een architectuur te kiezen die op een schaalgrootte van enkele racks kan meegroeien met de uitbreiding van de IT-apparatuur. Dit kan door het toepassen van koelers boven de racks en door het toepassen van zogeheten in-row-coolers.
Traditioneel:  schaalbaar per zaal


Trend: schaalbaar per cabinetContact

Adviesbureau