IT-capaciteit

Verbeterpunt 6:

Vergroot uw IT-capaciteit door geen koelcompressoren toe te passen.


Het beschikbare elektrische vermogen is beperkt en kan in veel gevallen niet of slechts tegen zeer hoge kosten worden uitgebreid. Het is daarom zaak om deze netcapaciteit zo veel mogelijk te kunnen bestemmen voor IT-apparatuur. In de praktijk is slechts de helft van de netcapaciteit van het datacenter hiervoor beschikbaar voor . De andere helft is bestemd voor UPS, elektriciteitsdistributie, verlichting en vooral aan koeling. En daarbij zijn de koelcompressoren de grote boosdoeners, ook al worden deze maar een gering aantal uren per jaar gebruikt.  De som van de nominale vermogens van de opgestelde apparatuur mag namelijk niet groter zijn dan de beschikbare netcapaciteit om de stroomlevering te kunnen garanderen.

Een alternatief voor de koelcompressoren is het toepassen van KoudeWarmteOpslag. KWO legt een veel kleiner beslag op de netcapaciteit en daarmee komt meer capaciteit beschikbaar voor IT-apparatuur.

Contact

Adviesbureau