Vrije koeling

Verbeterpunt 4:

Verminder het elektriciteitsverbruik voor koude opwekking, door het aandeel vrije koeling te verhogen.


In principe kunnen datacenters direct met buitenlucht worden gekoeld. Zeker in landen met gematigde klimaatcondities is dat een serieuze optie.

                                                                            (Bron: The Green Grid)

Bij een inblaastemperatuur van 24⁰C zou in Nederlandse klimaatcondities 97% van de tijd direct met buitenlucht kunnen worden gekoeld. Er bestaat echter veel weerstand binnen de ICT-sector tegen het direct koelen met buitenlucht. Problemen met stof en luchtvervuiling en relatieve vochtigheid zijn de meest gehoorde argumenten. Daarom is een tussenmedium noodzakelijk. Dit is bijna altijd een waternet met lucht/water warmtewisselaars. 

Bij indirecte luchtkoeling kan bij het toepassen van een inblaastemperatuur van 24⁰C kan – onder Nederlandse klimaatcondities – het aandeel vrije koeling oplopen tot 85% in een concept met droge koelers, en tot wel 99% bij natte koeltorens. Dus als een paar overschrijdingsuren per jaar acceptabel zouden zijn, is zelfs geen aanvullend koelvermogen meer noodzakelijk. Of dit toelaatbaar is, hangt van klantspecifieke eisen af.


Een 100% duurzame energie-uitwisseling kan ook worden bereikt met KoudeWarmteOpslag (KWO).
                                                                       

                                                                       

Hierbij wordt koud grondwater uit een diep gelegen zandlaag opgepompt om het datacenter te koelen, waarna het opgewarmde water vervolgens op gepaste afstand weer in de bodem wordt geïnjecteerd. In de winter wordt het warme water weer opgepompt en afgekoeld aan de buitenlucht en vervolgens teruggepompt in de koude bron. Op jaarbasis moet de energiebalans van KWO neutraal zijn, om jarenlang ongestoord te kunnen koelen en om te voldoen aan de milieuvergunning. Het zou overigens nog beter zijn om de warmte te hergebruiken voor het duurzaam verwarmen van nabijgelegen gebouwen. KWO is een bewezen techniek die veel wordt toegepast bij klimaatinstallaties voor kantoren.


                                                                  

                                                                   Directe luchtkoeling (Bron: Stulz)

Contact

Adviesbureau