Regelbaarheid

Verbeterpunt 3:

Voorkom energieverspilling op zaal door een betere regelbaarheid


De verdeling van de warmtelast op zaal is meestal ongelijkmatig en varieert afhankelijk van de mate van belasting van de apparatuur (idle/stress). Een goede regelbaarheid van de koellucht op zaal is dan noodzakelijk om elk IT-apparaat continu precies genoeg koellucht aan te bieden. Bij de gangbare architectuur wordt zo veel koellucht onder de vloer door geperst, dat ook de warmste plek op zaal nog voldoende gekoeld wordt. Dit leidt echter op andere plekken tot een overmaat aan koellucht. En een overmaat aan lucht leidt tot een hoog energieverbruik door optredende lekverliezen en een verkleining van de ∆T over de IT-apparatuur.


                                                                           Detail plaatsing van de koelers (Usecool®)

Door de koelers boven de racks te plaatsen, kan de regelbaarheid van de koellucht (per ventilator) veel gerichter en preciezer worden geregeld. Doordat drukverschillen over de servers minimaal en constant zijn, worden bovendien onnodige lekverliezen voorkomen en blijft de ∆T over de IT-apparatuur intact. Op deze manier voorkomt u een hoog energieverbruik door een slechte regelbaarheid.Contact

Adviesbureau