Architectuur

Verbeterpunt 2:

Verminder het energieverbruik op zaal door een betere architectuur


De gangbare architectuur van datacenters bestaat uit zalen met verhoogde vloeren waarop rijen racks staan, die zijn afgescheiden door koude gangen en met airco-units op zaal. Vanuit historisch IT-perspectief (toen energieverbruik en energiekosten nog een ondergeschikte rol speelden) is dit een logische en efficiënte opbouw.                                                          Standaard configuratie datacenter (Bron: ICT room)


Maar de koellucht moet zo een lange weg afleggen en veel (inregel)-weerstanden overwinnen. Dit leidt tot een hoog energieverbruik van de ventilatoren van de airco’s.


                                                                         Koelers boven de racks (Usecool®)


Dat koude lucht daalt, is bekend. Het is daarom logisch om de koelers boven de racks te plaatsen, dan kan de koude lucht vanzelf dalen en de warme lucht vanzelf stijgen. Deze opstelling verkort de transportweg en verkleint de luchtweerstand. (Om lekwaterproblemen te voorkomen is een waterdichte laag voorzien tussen de koelers en de racks) De enige arbeid die de ventilatoren hoeven te verrichten, is nodig voor het overwinnen van de luchtzijdige weerstand van de ruim bemeten koelers. Dit leidt tot een laag energieverbruik voor het luchttransport op zaal.

Contact

Adviesbureau