Strategisch

Wat is Encon

Encon is een klein innovatief adviesbureau gericht op het ontwikkelen van duurzame energieconcepten

en het afsluiten van energiecontracten voor utiliteit, industrie en ICT


Encon heeft een missie

1. Bijdragen aan duurzaamheid op weg naar cradle tot cradle

2. “Good business with a good heart”


Encon loodst u door de complexe wereld van energie inkoop

De complexe wereld van energie inkoop is terug te brengen tot drie relevante aandachtsvelden om  de energiekosten inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden:

  1. 1.Energie inkoop draait om timing en  weten hoe u daarvan kunt profiteren door een juiste inkoopstrategie op te (laten) zetten

  2. 2.Energiecontracten draaien om het uit (laten) onderhandelen van  gunstige voorwaarden en het optimaliseren van de contractparameters

  3. 3.Energiefacturen verdienen een nauwgezette controle om fouten te kunnen (laten) corrigeren.

Ook voor energie inkoop geldt dat de juiste aandacht geld oplevert.


Encon berekent voor u de haalbaarheid van energieconcepten

Duurzame energieconcepten zijn maatwerk. Afhankelijk van project specifieke omstandigheden en klantgebonden eisen zijn meerdere opties mogelijk. In alle gevallen zal de Trais Energetica leidend zijn in de aanpak:


                                                                                              (Bron: Ecofys)

  1. 1.Minimaliseer de energievraag.  Dit is in veel gevallen simpel en kosteneffectief te realiseren en geeft meteen inzicht in de (toekomstige) energie verbruiken. En dat is cruciaal om te komen tot passende energieconcepten.

  2. 2.Maximaliseer het aandeel  duurzaam. !00% duurzaam is veelal onbetaalbaar. Aan de hand van haalbaarheidsmodellen  kan u het optimum voor uw situatie (laten) bepalen.

  3. 3.Los de restvraag schoon en kosteneffectief op. U kunt de restvraag duurzaam oplossen door groene energie in te kopen. In dat geval doet het rendement van de installatie minder ter zake, wat aanzienlijk kan schelen in de investering.

Er zijn op meerdere niveau's uitwerkingen mogelijk, van quick scans tot uitgebreide haalbaarheidstudies, om te (laten) komen tot haalbare duurzame energieconcepten.

Encon verandert uw zienswijze op het koelen van datacenters

Encon presenteert een innovatieve integrale zienswijze op het koelen van IT-apparatuur. De zienswijze is universeel toepasbaar op elke projectgrootte, van serverruimtes van een paar kW tot datacenters van 50 MW. De aanpak is zowel geschikt voor bestaande situaties als nieuw te bouwen projecten. En laat zien hoe de juiste aandacht geld oplevert.


Om een idee te geven van het verbeterpotentieel: De ICT-sector verstookt wereldwijd elke dag 1,7 miljoen vaten olie. Door computerruimtes energiezuinig te koelen kunnen dagelijks meer dan 300.000 vaten olie bespaard worden. Elke dag weer!

Contact

Adviesbureau

Duurzaam

Effectief